1

 

Faaliyetler Tarih
Konferans web sitesinin açılması 21 Ekim 2022
Başvuru kılavuzunun internet sitesinde yayımlanması 24 Ekim 2022
İyi uygulamalar için başvuruların alınması 15 Kasım – 7 Aralık 2022
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 30 Aralık 2022
Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı 2-4 Mayıs 2023
Sunulan iyi uygulamaların kitapçık haline getirilmesi 31 Ekim 2023

1

2

3

4