Başvuru Kılavuzu için tıklayınız
Sunum Yapmaya Hak Kazanan Uygulamaların Listesi için Tıklayınız

Değerli Eğitimciler,

Millî Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri doğrultusunda millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak için görev alanı dâhilinde eğitimin her alan ve düzeyinde araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle, Başkanlığımız uhdesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Şu an Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Merkez, Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk dillilere öğretimine yönelik faaliyetler ile İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde çalışmalar yapmaktadır.

Bu bağlamda, Bakanlığımız bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz tarafından geliştirilmiş Türkçe öğretimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amacıyla bir konferans düzenlenecektir. Bu konferans vesilesiyle ülkemizin birçok yerinde, yenilikçi çözümler üreten, Türkçe öğretimini daha iyi bir şekilde icra etmek için gayret gösteren, teknolojik gelişmelere açık öğretmenlerin ve uygulamalarının fark edilmesi sağlanacaktır. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimi kapsamında İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri (Alımlama, Üretim, Etkileşim ve Aracılık), Materyal Geliştirme ve Değerlendirme, Ölçme ve Değerlendirme, Dijital Öğrenme ve Teknolojiler ile Öğrenen Özerkliği temalarının ele alınacağı “Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı” 2-4 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlenecektir. Konferansın sonunda, sunumu yapılan iyi uygulamalar derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecektir. Ayrıca bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınarak Bakanlığımızın ilgili çevrim içi platformlarında paylaşılacaktır.

Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER’in Onursal Başkanlığını yapacağı konferansımızın davetlileri arasında Türkçe öğretimine yönelik yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler yer alacaktır. Eğitim sistemimizdeki iyi örnekleri birbirimizden dinlemek, öğrenmek ve bu çalışmaları yaygınlaştırmak için düzenleyeceğimiz “Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı”na ilişkin gelişmeleri turkce.meb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Konferans Düzenleme Kurulu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

uuıuıyuıyuıu


1

1

1